Skip to content
Опции
Increase font size Decrease font size Default font size
Патека: Насловна
За Нас

Елмиго ДООЕЛ е приватна фирма основана 2002 година со седиште во Скопје.
Се занимаваме со откуп и преработка на плод од смрека (Juniperi communis fructus, Juniperi oxycedrus fructus) од речиси сите региони на Македонија.
Предмет на нашиот интерес покрај смрека се и други лековите билки и шумски плодови, пред се мечкино грозје (Uvae ursi folium) и шипка (Rosae caninae fructus).

Елмиго дооел Скопје

Откупот го вршиме непосредно, или преку селективно избрани кооперанти со многугодишно искуство во оваа работа.
Располагаме со производствени капацитети специјализирани за обезбедување на виско квалитетен производ.
Благодарение на нашиот професионален пристап во релациите со ино партнерите, присутни сме на пазарите на: Германија, Италија, Австрија, Чешка...
Елмиго дооел Скопје